Slovník pojmů

Zpět na celý slovník

1

1080i

Zobrazovací mód standardu HDTV při kterém je obraz rozdělen na 1080 vertikálních linek. Písmenko “i” značí slovo interlaced, neboli “prokládaně”. Rozlišení obrazu je 1920 × 1080 pixelů a poměr stran 16:9, nicméně počet pixelů je poloviční oproti módu 1080p, tedy 1,04 milionu. Nejčastěji se využívá frame-rate, tedy počet snímků za sekundu, 50 Hz a 60 Hz. Kvalita obrazu je tak papírově nižší než v případě 1080p. Skutečný, viditelný rozdíl mezi 1080i a 1080p je pouhým okem jen nesnadno postřehnutelný. Navíc 1080i podporují i levnější HDTV televize označené logem HD Ready.

1080p

Nejkvalitnější zobrazovací mód standardu HDTV. Písmenko p značí slova “progressive scan” neboli neprokládaný obraz. To znamená, že jeden snímek se skládá z 2,07 milionu obrazových bodů neboli pixelů. Rozlišení je tedy 1920 × 1080 bodů. Někdy je 1080p označováno jako “plné” HDTV rozlišení. Poměr stran je 16:9. Obrovský objem přenášených dat klade obrovské nároky nejen na přenos, ale také na zobrazování a především snímání takového obrazu. Nicméně dnešní procesory už jsou bez problému schopny takový obraz kódovat i dekódovat a zobrazovat. Obraz standardu 1080p může být zobrazován rychlostí 24, 25 nebo 30 snímků za sekundu. Při 30 snímcích za sekundu (1080p30) se pak jedná o v současné době nejnáročnější zobrazovací kvalitu. Do budoucna se počítá i s frame-rate (počtem snímků za sekundu) kolem 50 až 60, nicméně to už bude nutné používat pokročilé kodeky jako H.264/MPEG-4. Televize schopné zobrazovat standard 1080p jsou označovány logem “Full HD“. Signál je do nich přenášen pomocí rozhraní DVI či HDMI.

nahoru

4

480i

Rozlišení obrazovky, kdy je obraz vertikálně rozdělen na 480 linek prokládaně (písmenko i značí “interlaced”) a obvykle 704 nebo 720 bodů (pixelů) horizontálně s poměrem stran 4:3. Toto rozlišení je základem všech SDTV obrazovek.

480p

Rozlišení obrazovky, kdy je obraz vertikálně rozdělen na 480 linek neprokládaně (písmenko p značí “progressive”) a obvykle 704 nebo 720 bodů (pixelů) horizontálně s poměrem stran 4:3 na SDTV obrazovkách. Na HDTV obrazovkách získává rozlišení 480p horizontálně 854 pixelů a poměr 16:9. Počet obrazů za sekundu (frame-rate) může být 24 nebo 30. Málokteré klasické CRT televize podporují rozlišení 480p, nejčastějším rozlišením klasických SDTV je 480i.

nahoru

7

720p

Zobrazovací mód standardu HDTV při kterém je obraz rozdělen na 720 vertikálních linek. Písmenko p značí slova “progressive scan” neboli neprokládaný obraz. To znamená, že jeden snímek se skládá z 0,92 milionu obrazových bodů neboli pixelů. Rozlišení je tedy 1280 × 720 bodů. Poměr stran je 16:9. Nejčastěji se využívá frame-rate, tedy počet snímků za sekundu, nastavený na 24, 25, 30, 50 Hz a 60 Hz. Kvalita obrazu je velmi blízká 1080i, a tedy mnohem kvalitnější než u standardů jako je PAL, NTSC či SECAM.

nahoru

8

8PSK

8-PSK (Phase Shift Keying) je typ fázové modulace, který používá 8 různých stavů. Změna informace je určena změnou fáze, proto mluvíme o fázové modulaci. Díky osmi stavům může 1 stav modulace 8-PSK realizovat až 3 bity informací (2^3 = 8 ... jeden bit může reprezentovat 2 stavy, dva bity 4 stavy, 3 bity 8 stavů). Výhodou použití modulace 8-PSK je větší přenosová rychlost vůči modulacím s méně stavy (více bitů na 1 stav → větší rychlost) nebo lze při 8-PSK snížit šířku pásma přenosu. Tím ušetříme kapacitu na datovém toku, ale zhorší se odolnost vůči šumu (S/N) a přeslechům.

nahoru

A

Anténa

Zařízení k příjmu nebo k vysílání rádiových signálů, je to část vysokofrekvenčního vedení upravená tak, aby účinně vyzařovala energii do prostoru. Antény se dělí na antény přijímací a antény vysílací (v principu ale může každá anténa vysílat i přijímat): vysílací anténa je určena k přeměně elektrické energie na energii elektromagnetických vln, přijímací anténa naopak slouží k přeměně energie elektromagnetických vln na elektrickou energii, přijímací a vysílací zároveň. Elektromagnetické vlny vyzařuje každý vodič, kterým prochází střídavý elektrický proud. Anténa je právě vodič, který je upraven takovým způsobem, aby vyzařoval maximální množství elektrické energie a naopak. Ne každé uspořádání vodičů zaručuje maximum vyzařované energie. Například kroucené dvoulinky, používané v telekomunikacích, mají množství vyzařované i přijímané (rušení)energie optimalizované na minimum. Jako nejjednodušší anténu lze využít syntetický zářič, takzvaný dipól. Ten vychází z úseku vedení o délce poloviny vlnové délky vysílaného/přijímaného signálu.

ASO

Analog Switch-Off - termín označující úplné vypnutí analogového vysílání. Nejzazší termín pro ČR je stanoven na 31. 12. 2012, nicméně se předpokládá plný přechod na digitální vysílání již v roce 2009, nebo 2010.

Astra

Ochranná známka a obchodní název společnosti Société Européenne des Satellites, která vlastní a provozuje satelitní systém ASTRA.

Azimut

Udává zeměpisný úhel ve stupních; měří se ve směru hodinových ručiček tzn. od severu k východu. Nezávisle na potřebném azimutu a elevaci je nutno uvážit velikost parabolické antény.

nahoru

B

BER

Bitová chybovost (Bit Error Rate) - Označuje kvalitu přijímaného demodulovaného digitálního signálu. Čím nižší je chybovost, tím lepší je signál. Příklad: chybovost 10-4 představuje jednu chybu na 10 000 bitů.

Bit

Bit je základní jednotkou informace, 1 nebo 0 (ANO-NE). Bit je velmi malá jednotka a tak se rychlosti udávají v kbit a Mbit. Byte je složen z 8 bitů. Pokud si např. pořídíte rychlost připojení 64 kbit, znamená to, že rychlost stahování bude 8 kbyte.

Blu-ray

Generace optických disků, nástupce DVD. Pro čtení a zápis na BD média (Blu-ray disk) se využívá modrého laseru, odtud také název. Z kratší vlnové délky laseru plyne také možnost nahustit na jedno médium více dat. Na jednu stranu Blu-Ray disku lze zaznamenat až 25 GB (jednovrstvé médium) oproti 4,7 GB na DVD. Díky vyšší kapacitě lze na BD médiích snadno ukládat video a filmy v HD kvalitě. Pro kompresi videa se používá nejčastěji kodeků MPEG-2 či H.264.

Byte (bajt)

Paměťové místo o velikosti osmi bitů . 1 byte = 8 bitů; 1 Kbyte = 1024 bytů; 1 Mbyte = 1024 Kbytů (KB); 1Gbyte = 1024 Mbytů (MB).

nahoru

C

CA modul

Conditional Access - modul podobný PCMCIA kartě, který se zasouvá do CI slotu přístroje a umožní dekódování systému ve kterém vysílá provozovatel určitého paketu. Pro příjem některých paketů je nutné použit i přístupovou kartu, která se vkládá do CA modulu.

CI slot

Common Interface - volný slot určený pro vložení CA dekódovacího modulu. CI slot umožní po zasunutí příslušného CA modulu příjem programů v různých kódovacích systémech. Kódovací systémy: BetaCrypt, Conax, CryptoWorks, Irdeto, KeyFly, Nagravision, Seca/Mediaguard, Neotion SHL (Sky Crypt), TPS Crypt, Viaccess, XCrypt, atd.

Cinch

Konektor pro přenos analogového audio a videosignálu. Konektory jsou odlišné třemi barvami: žlutý - video, bílý - levý kanál, červený - pravý kanál. Některé satelitní příjímače mají digitální koaxiální audio výstup (cinch - černá barva).

Conax

Druh kódovacího systému pomocí něhož se řídí a kontroluje přístup uživatele na zpoplatněné a autorským právem chráněné služby. Pomocí originálních přístupových karet v tomto kódovacím systému je možné sledování placených stanic.

Conditional ACCESS

Systém Conditional ACCESS (CA) kontroluje přístup uživatele k službám a programům, které jsou z důvodu ochrany autorských práv a komerčních důvodů zakódované.

CryptoWorks

Druh kódovacího systému pomocí něhož se řídí a kontroluje přístup uživatele na zpoplatněné a autorským právem chráněné služby. Pomocí originálních přístupových karet v tomto kódovacím systému je možné sledování placených stanic. CryptoWorks  je nejrozšířenější kódovací systém v České republice od společnosti Philips. V tomto kódovacím systému jsou vysílány programy paketu CS Link, Skylink a UPC Direct. Pro příjem českých nebo slovenských programů při použití přístupových karet Gital, Skylink nebo UPC Direct je zapotřebí satelitní přijímač s vestavěným dekodérem (čtečkou karet) CryptoWorks.

CVBS

Composite video; Kompozitní videosignál - Způsob nejdostupnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.

nahoru

Č

Časovač

Časovač - anglicky "timer". Zařízení či programová komponenta, která provádí nějakou akci v pravidelných intervalech.

nahoru

D

DAB

Digital Audio Broadcasting – systém pro přenos kvalitních audio programů s využitím zemských (T-DAB) a družicových (S-DAB) vysílačů.

dB

Jednotka decibel je logaritmická poměrná jednotka, např. pro napětí platí: U [dB] = 20 log(U1 [V] / U2 [V]). Jednotka dBm definuje výkon vztažený k 1mW, tedy P [dBm] = 10 log(P [mW] / 1 [mW]). Výkon 1 mW odpovídá tedy 0 dBm. Šum v C/N se uvádí jako šumová hustota, tedy také jako výkon. U některých výrobců jsou udávány jiné jednotky u citlivosti přijímače: dBμV nebo dBμV/Ohm. Jedná se o napětí dodávané anténou vztažené k 1 μV. Vždy je nutné jak u napětí, tak u výkonů uvádět na jaké impedanci jsou - u přijímačů v drtivé většině 75 Ohmů. Převod mezi napětím a výkonem lze provést podle Ohmova zákona.

DCM
Funkce DCM je založena na automatické kontrole chybějících či změněných kanálů. Funkce umí doladit chybějící kanály, které jsou přidávány na konkrétní transpondéry. Funkce DCM neumí doladit chybějící transpondér, je potřeba transpondér zadat do přijímače a naladit z něj programy.
Dekodér

Přístroj, který (obvykle ve spojení s čipovou kartou) dekóduje zakódované signály a poskytuje uživateli přístup ke službě. Při digitálním příjmu je dekodér zabudovaný do přijímače (Integrated Reception Decoder, IRD).

Digitalizace

Proces přechodu z analogového na digitální televizní vysílání. V České republice bude tento přechod dokončen do června 2012, kdy bude vypnuto analogové vysílání v posledních dvou regionech (Jesenicko a Zlínsko). V budoucnu je možné očekávat proces digitalizace i u rozhlasového vysílání.

Digitální komprese

Redukce množiny dat určených k přenosu (obrazové, zvukové a datové signály), která vede – co do kvality příjmu - k minimálním ztrátám jakosti, současně ale maximálně využívá stávající přenosové kapacity. Takovým způsobem lze přenášet současně více digitálně zhuštěných televizních programů místo jednoho nekomprimovaného analogového programu. Komprese se provádí hlavně eliminací redundantních dat.

DiSEqC

Digital Satellite Equipment Control -  komunikační protokol pro ovládání příslušenství satelitního kompletu. Používá se pro ovládání natáčecího zařízení satelitním přijímačem, nebo pro ovládání přepínače při více zdrojů signálu z jedné nebo více parabol. Napájení a přenos povelů probíhá po jednom koaxiálním kabelu. 

DiSEqC 1.0 - umožňuje přepínat mezi 4 zdroji satelitního signálu
DiSEqC 1.1 - umožňuje přepínat mezi 16 zdroji signálu
DiSEqC 1.2 - umožňuje přepínat mezi 16 zdroji signálu a ovládat motor pro horizontální natáčení paraboly
DiSEqC 2.0 - přidává obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.0
DiSEqC 2.1 - přidává obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.1
DiSEqC 2.2 - přidává obousměrnou komunikaci k DiSEqC 1.2
DiSEqC 3.0 - jako 2.x, plus možnost řízení přes externí sběrnici

 

Družice

Telekomunikační družice jsou umělé satelity Země vyrobené lidmi. Díky nim je možné přenášet data z jednoho konce světa na druhý. Do kosmu je vynášejí buď raketoplány nebo rakety. Telekomunikační družice obvykle krouží okolo Země na tzv. geostacionární dráze - tzn. že se stále vznášejí nad stejným místem. Družice se obvykle skládá ze dvou hlavních částí. První čátí jsou fotovoltaické články, které družici zásobují elektřinou ze vyrobenou Slunce. Díky nim jsou některé družice vidtelné ze Země - vypadají jako malé hvězdy. Druhá část je vlastní tělo družice. Skládá se z přijímače a vysílače. Přenos samotný probíhá následovně: Pozemní stanoviště vyšle signál k družici, ta jej zpracuje a pošle k Zemi na jiné pozemní stanoviště. Družice tedy působí jako jakási „zrcadla“, která odráží signál zpátky k Zemi.

DTH

Direct To Home - přímý satelitní příjem. Příjem satelitního programu do soukromé domácnosti přes vlastní parabolickou anténu.

DVB

DVB - Digital Video Broadcasting. Expertní skupina mající asi 200 členů z 25 zemí světa. Skupina se zabývá řešením digitální televize v Evropě. Zahrnuje problematiku digitální satelitní televize (DVB-S), digitální kabelové televize (DVB-C) a digitální pozemní televize (DVB-T).

DVB-C

Digital video broadcasting - cable; Standard digitálního vysílání přenášeného kabelem.

DVB-H

Digital Video Broadcasting - Handhelds. DVB-H je standard pro příjem digitálního televizního vysílání mobilními telefony a PDA. Pro vysílání se používá sítě pozemských vysílačů, podobných vysílačům pro DVB-T.

DVB-S

Digital video broadcasting - satelite; Standard digitálního vysílání přenášeného satelitní cestou.

DVB-S2

Nástupnický standard pro satelitní digitální televizní vysílání. Zvyšuje přenosovou účinnost až o 30% oproti standardu DVB-S.

DVB-T

Digital Video Broadcasting Terrestrial - Evropský standard digitální pozemní televize, vytvořený sdružením DVB. Pomocí tohoto systému je přenášen proud audiovizuálních dat komprimovaných pomocí metod MPEG-2 či H.264. Digitální televize postavená na tomto systému umožňuje nabídnout kupříkladu interaktivnější služby - internet, email, nakupování online apod.

DVD

Digital versatile disc - Standard digitálního domácího kina, používá data v kompresi MPEG-2.

nahoru

E

Elevace

Elevace označuje výškový úhel parabolické antény ve stupních při pohledu z horizontu

EPG

EPG (Electronic Program Guide) je standard umožňující posluchači v rámci DAB vysílání přijímat na displej svého přijímače textové a grafické informace přidružené k vysílanému signálu. Pro příjem EPG je nutno zakoupit přijímač, který tento standard podporuje. Díky EPG je možné přijímat detailní informace o právě vysílaném programu, umožňuje však též automaticky nahrávat vybrané pořady.

ERP

Effective Radiate Power - Efektivní vyzářený výkon. Je to údaj uváděný u vysílačů a vyjadřuje výkon vyzářený vysílací anténou.

Ethernet

Systém uspořádání počítačů v lokální počítačové síti (LAN), navržený společností Xerox Corporation. Jedná se o jeden z nejčastěji používaných LAN standardů.

nahoru

F

FEC

Forward Error Correction = dopředná korekce chyb. Jedna z metod protichybového zabezpečení přenosového kanálu. Úroveň toho zabezpečení je na straně vysílatele volitelná (v poměru 1/2, 2/3, 3/4, 5/6 nebo 7/8), a proto je to zároveň jeden z nastavitelných parametrů OFDM demodulátoru digitálního přijímače.

FTA

Volně (nekódovaně) vysílající stanice – např. veřejnoprávní a soukromé, které jsou nabízeny bezplatně a jsou financovány rozhlasovými poplatky nebo reklamou.

Full HD

Logo, kterým bývají označovány HDTV televize/přijímače podporující rozlišení 1080p, tedy dosud nejkvalitnější možné HD zobrazení. Full HD znamená velice kvalitní, detailní a ostrý obraz, který vyžaduje stejně kvalitní LCD nebo plazma TV.

nahoru

H

HD Ready

Logo označující HDTV televize přijímat a zobrazovat obsah v HD kvalitě, tedy ve vysokém rozlišení. Televizní přijímač označený logem HD Ready musí být schopen alespoň: zobrazovat rozlišení 1280×720 alespoň 720 řádků (bodů) horizontálně při 50 Hz a 60Hz (720p) a 1920×1080 při 50 Hz a 60Hz prokládaně, tedy 1080i. Zároveň musí každá televize označená HD Ready podporovat standard HDCP.

HDCP

Zkratka pro High-Bandwidth Digital Content Protection, tedy ochranu digitálního obsahu ve vysokém rozlišení. Jedná se systém digitální ochrany práv (DRM) vyvinutý společností Intel pro kontrolu digitálního audio a video obsahu při přenosu skrze rozhraní DVI nebo HDMI. HDCP využívají přehrávače HD-DVD, Blu-Ray a některé DVD přehrávače.

HDMI

High Definition Multimedia Interface - jedná se o rozhraní určené pro přenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signálu v digitální podobě. Toto rozhraní je připraveno pro digitální televize, DVD přehrávače/rekordéry, set-top-boxy a další digitální A/V zařízení.

HDTV

Systém televizního vysílání poskytující několikanásobně vyšší rozlišení obrazu a tedy i vyšší obrazovou kvalitu než tradiční formáty PAL, SECAM či NTSC. Navíc je signál HDTV přenášen digitálně, takže neztrácí kvalitu. Existují tři hlavní formáty HDTV: nejkvalitnější 1080p, středně kvalitní 1080i a nejméně kvalitní 720p. Všechny zachovávají poměr obrazu 16:9. Pro HDTV vysílání se nejčastěji používá kompresního formátu MPEG-2, který značně snižuje nároky na přenosové kapacity. Výhody HDTV oproti běžnému vysílání: vyšší obrazová kvalita, žádné rozmazané obrázky, žádný šum, širokoúhlý formát obrazu 16:9, tedy jako v kině realističtější barvy, možnost sledovat programy na obrazovkách s vyššími úhlopříčkami, kvalitnější zvuk (Dolby Digital 5.1).

High-Band

Frekvenční pásmo 11,70 GHz až 12,75 GHz používané pro satelitní přenos. Satelitní systém ASTRA toto pásmo využívá výhradně pro přenos digitálních programů a služeb.

Hot Spot

Veřejný bezdrátový přístupový bod dovolující přístup k Internetu. Hotspoty jsou instalovány většinou v hotelech, restauracích, na letištích, nádražích a dalších veřejných místech.

nahoru

I

iDTV

Integrated Digital Television = integrovaný digitální televizor. Televizor schopný příjmu pozemního digitálního televizního vysílání (DVB-T) a většinou i analogového pozemního vysílání (hybridní přijímač).

ISIPRO

Automatické stahování aktualizací programů přímo ze satelitu. Přístroj vás upozorní, že nalezl nové programy na  družicích, které máte nastaveny na satelitním přijímači a nabídne informaci o možnosti doplnění nově nalezených stanic do stávajícího seznamu.

nahoru

K

Kódování

Satelitni vysílání je u mnoha stanic kódováno, rozlišujeme programy FTA (Free to access, nekódované), FTV (Free to view, kódované, ale platí se pouze poplatek za vydání karty), zcela placené (nutné platit měsíční poplatky). Dekódování je řešeno většinou pomocí smart karty, která je zasunuta do satelitního přijímače s dekodérem. Nebo je také řešeno většinou pomocí přídavné karty typu CI a ve které je dále zasunuta smart karta s dekódovacími klíči.

Konvertor

Low-noise block converter (LNB, LNC, česky označován jako "satelitní konvertor") je zařízení umístěné v ohnisku satelitní antény (paraboly), přijímá signál z družice, zesiluje a převádí jej na nižší kmitočet. Takto konvertovaný signál je koaxiálním kabelem přiveden do satelitního přijímače, který jej dále demoduluje a zpracovává. LNB obvykle pracují na frekvencích 10.7-11.8 GHz 11.6 - 12.7 GHz. Oba rozsahy jsou přepínány pomocí signálu 22kHz. Přepínání polarizace je ovládáno stejnosměrným napětím, které do LNB pouští satelitní přijímač. 12.5V - 14.5V nastaví vertikální polarizaci a 15.5V - 18V horizontální.

nahoru

L

LCD

Liquid crystal display - Displej se skládá z molekul tekutých krystalů, které jsou umístěny mezi dvě průhledné elektrody a dva opačně umístěné polarizační filtry. Displej je vyroben z pevně daného množství bodů - tranzistorů, které se rozsvěcí a zhasínají podle potřeby. Celý obraz je navíc podsvícen vnitřní lampou. Technologie LCD displejů má několik známých výhod i nevýhod. Především je to nízká doba odezvy jednotlivých, která se ještě před pár lety pohybovala na úrovni těžko snesitelných desítek milisekund. Dnes už se ji daří postupně snižovat až na jednotky milisekund, díky čemuž můžeme dát sbohem šmouhám a duchům v rychlých akčních scénách. Další nevýhodou je nízká hodnota kontrastu, protože displeje prostě a jednoduše nezáří tolik jako konkurenční technologie. Mezi výhody patří především kompatnost, energetická nenáročnost a ostrý obraz.

Linux

Linux je svobodný operační systém unixového typu. Jeho jádro - Linux - bylo vytvořeno Linusem Torvaldsem za pomoci vývojářů z celého světa. Linux je vyvíjen pod licencí GNU General Public License, takže jeho zdrojový kód je volně k dispozici každému.

LNB skew

LNB skew (polarizační úhel) - sklon polarizační roviny (úhel pootočení LNB v držáku)

Low Band

Frekvenční pásmo používané pro satelitní přenos (od 10,70 GHz do 11,70 GHz). Satelitní systém ASTRA toto pásmo využívá pro přenos analogových signálů. V tomto pásmu by se mohly přenášet i digitální signály.

nahoru

M

MHP

Multimedia Home Platform = multimediální platforma pro domácí přijímače. Jeden ze standardů, na kterém mohou býté jsou postaveny téměř všechny doplňkové služby digitálního televizního vysílání, především nejrůznější multimediální a většinou interaktivní aplikace.

Modulátor

Pokud je set-top-box vybaven modulátorem, umožňuje konverzi digitálně přijímaných programů do analogového formátu, který za pomoci modulátoru následně „vysílá“. Televizor pak může set-top-boxem konvertovaný program naladit stejným způsobem jako jakýkoli analogový vysílač. Tímto způsobem je možné zajistit příjem DVB-T i při použití velmi starých televizorů, které nemají jiný než anténní vstup.

MPEG-2

Moving Picture Experts Group; Celosvětově používaný standard redukce (komprese) audiovizuálních dat pro domácí (koncové) použití. Používají ho např. přístroje digitálního videa (DVD) a digitální televize (DVB).

MPEG-4

Moderní kompresní standard, účinnější nástupce standardu MPEG-2 Díky efektivnějšímu algoritmu umožňuje výrazně snížit objem dat přenášených dat. V souvislosti s českou digitalizací se o formátu MPEG4 uvažuje spíše v souvislosti s HDTV a nástupnickým pozemním vysílacím standardem DVB-T2.

Multifeed

Multifeedem nebo multifocusem se v satelitní technice nazývá příjem signálu z více družic na jedné parabole. Při použití multifocusu se přijímá jedna pozici přímo, ostatní konvertory snímají pouze stranově odražené signály („šilhají“). S tím souvisí velikost paraboly, která je k tomu třeba. Čím větší parabola, tím lépe. V podmínkách ČR pro příjem nejběžnějších satelitů (Astra, Hotbird, Eurobird) postačuje parabola 80 cm. Pro montáž je potřeba tzv. multifocusový držák, který je nejčastěji v provedení pro dva a tři konvertory.

Multifocus

viz. Multifeed

Multiplex

Souhrnný datový tok, skládající se z dílčích datových toků, náležejících jednotlivým televizním službám, upravený pro společné šíření vysílací sítí. Za jeho vytvoření, správu a šíření je zodpovědný provozovatel (poskytovatel) multiplexu.

nahoru

N

Nagravision

Druh kódovacího systému pomocí něhož se řídí a kontroluje přístup uživatele na zpoplatněné a autorským právem chráněné služby. Pomocí originálních přístupových karet v tomto kódovacím systému je možné sledování placených stanic. Nagravision využivá Premiere TV, Digi TV, Digital+, atd.

NTSC

Analogový systém televizního vysílání využívaný zejména v USA, Kanadě, Japonsku, Jižní Koreji a některých zemí Jižní Ameriky. Každý obraz vysílaný systémem NTSC se skládá ze 484 linek (PAL jich má 625, tedy i lepší obrazovou kvalitu), které se zobrazují s frekvencí 30 Hz (přesně 29.97). NTSC je systém starý víc než 60 let a zejména v USA ho nyní nahrazuje HDTV.

nahoru

O

Offsetový úhel polarizace

Úhel (měřený od vertikály), v jakém musí být nainstalován konvertor LNB, aby byl zajištěn maximální výkon přijímaného signálu. Skutečný úhel závisí na zeměpisné poloze místa příjmu.

OLED

Organic Light-Emitting Diode - OLED displeje jsou složeny z tenkých vrstev organického materiálu. Nejčastěji se využívají v malých zařízeních jako jsou MP3 přehrávače, mobilní telefony či PDA. Vyrábět velké úhlopříčky je zatím náročné. Do budoucna se však s OLED televizemi a displeji počítá jako s nástupci LCD. Výhody OLED oproti LCD: dokáží zobrazit více než 16 milionů barev, velmi dobrý zorný úhel, vysoký kontrast a jas, minimální spotřeba proudu ( protože není třeba podsvícení ), rychlá odezva, snadno se čtou i za denního světla, mohou být ohybatelné či jinak tvarovatelné.

OSD

Onscreen Display - Menu na obrazovce; možnost nastavení funkcí přístroje za pomoci zobrazení údajů na obrazovce televizoru.

OTA

upgrade SW přístroje prostřednictvím satelitu

nahoru

P

PAL

Analogový systém televizního vysílání využívaný zejména v Evropě, kvalitnější než americký NTSC. PAL byl poprvé představen v Německu roku 1963, první vysílání se uskutečnilo v Británii a Německu v roce 1967. PAL má vyšší rozlišení než NTSC a je obecně lepší než tento starší standard. Vysílání standardu PAL zobrazuje s frekvencí 50 Hz snímky složené z 625 linek.

Parabola

Parabola - parabolická anténa - odráží přijímaný signál do svého ohniska, ve kterém je přijímač - vnější jednotka (LNB). Čím je větší plocha paraboly,tím silnější signál bude přijímačem v jejím ohnisku detekován.Má tedy větší zisk,roste tím ale její směrovost a tím i nároky na přesné nastavení.Vhodná volba velikosti antény závisí na EIRP a energetických zónách (vyzařovací diagram satelitu,který chceme přijímat). Kvůli velkému průměru některých parabolických antén se používají tzv. "mesh" antény, které jsou tvořeny sítem, díky čemuž je anténa odolnější povětrnostním podmínkám. Zlepšení je ale jen velmi malé. U satelitní a pozemní mikrovlnné techniky rozlišujeme tyto paraboly: středová (ohnisková - prime focus), offsetová - je tvořená výsečí z ohniskové paraboly a její ohnisko leží mimo geometrický střed. Jako satelitní se lépe montuje, neboť odrazná plocha je takřka svislá. Cassegrain - používá pomocného hyperbolického zrcadla,umístěného v ohnisku,které odráží signál do středu odrazné plochy, v němž je umístěna vnější jednotka (přijímací/vysílací). Používá se jen u největších typů v profesionálních podmínkách.

PCMCIA

Personal Computer Memory Cards International Association - rozšiřující slot, vyskytující se v satelitních přijímačích pod názvem CI slot.

PIP

Picture-in-Picture - Aplikace přijímače, která umožňuje při sledování určitého programu zároveň zobrazit v jednom z rohů obrazovky náhled jiného souběžně vysílaného programu.

Plazma

Způsob tvorby obrazu v plazmových televizích je specifický tím, že obrazovka se skládá z tisíců malých buněk naplněných plazmou. Jakmile jsou buňky aktivovány elektřinou, emitují UV záření, které přinutí fosforovou vrstvu uvnitř se rozzářit. Díky použité technologii se plazmové obrazovky mohou pochlubit zejména skvělým kontrastem, který je podle odborníků na obraz tím nejdůležitějším aspektem, který rozhoduje o tom, zda se vám bude produkovaný obrázek líbit či nikoliv.

Polarizace

Směr elektrického pole signálu. Satelitní systém ASTRA vysílá signály, které mají stejnou frekvenci, ale různou polarizaci (horizontální nebo vertikální), takže je maximálně využito disponibilní spektrum.

Provider

Zprostředkovatel trvalého či dočasného připojení ke komunikační síti.

PVR

Personal Video Recorder - zkratka označuje přístroje, které jsou vybaveny pro přímé zachytávání DVB(C/S/T) signálu na digitální médium (obvykle pevný disk) a jeho následné přehrávání.

nahoru

Q

QPSK

QPSK (Quadrature Phase Shift Keying) je čtyřstavová fázové modulace. Fázová modulace je druhem modulace, kdy fáze nosné vlny je modulována na kódování bitů digitálních informací v každé fázi změn. PSK - Postupné Shift Keying je forma fázové modulace, které je dosaženo použitím diskrétních počtu stavů. QPSK se odkazuje na PSK se 4 stavy. Vstupní digitální signál v modulátoru OPSK je rozdělen na dvě větve. Signál je dále filtrován a následně modulován nosným signálem. Z obou větví je pak sečten a znovu filtrován.

nahoru

R

Receiver

Satelitní přijímač. Přijímač, který převádí vysokofrekvenční signály přicházející z parabolické antény na obrazové (video) a zvukové (audio) signály.

RGB

Red - Green - Blue; Červená - zelená - modrá. Způsob nejkvalitnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Kvalita se vyznačuje zejména čistotou barev a kontrastních přechodů. Zároveň je tento způsob propojení nezávislý na použitém systému modulace barev (PAL, SECAM, NTSC). Ne všechny přístroje jím disponují.

RS-232

Standardní sériové rozhraní používané pro propojení přístrojů spotřební elektroniky s domácím počítačem. Může sloužit k přenosu binárních dat do přístroje (viz Upgrade).

nahoru

S

S-Video

Způsob kvalitního připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Tento způsob propojení je závislý na použitém systému modulace barev. V ČR a většině Evropy se používá systém PAL.

S/PDIF

S/PDIF nebo S/P-DIF je zkratka pro Sony/Philips Digital InterFace (občas uváděno i Sony/Philips Digital Interconnect Format). Jedná se o kolekci nízkoúrovňových a hardwarových protokolů pro přenos digitálně kódovaného zvukového signálu mezi různými audio komponentami.

Satelitní přijímač

Satelitní přijímač dekóduje signál přijatý parabolickou anténou a konvertovaný LNB na nižší frekvenci. Satelitní přijímače rozdělujeme na analogové a digitální. Výstupem satelitního přijímače je většinou videosignál (např. PAL, NTSC), který je připojen k televizoru (zejm. pomocí SCART, S-Videno nebo HDMI). Digitální satelitní přijímač dekóduje signál DVB-S (MPEG-2) nebo DVB-S2 (High-definition video MPEG-4).

SCART

21 pólový konektor používaný pro přístroje spotřební elektroniky v Evropě

SDTV

Zkratka pro “Standard-definition television”, tedy standardní televizní vysílání, například v systémech PAL, SECAM nebo NTSC. Oproti HDTV se liší poměrem obrazu (4:3 vs. 16:9) a především výrazně nižším rozlišením, tedy i kvalitou obrazu.

Set-top-box

Přijímač digitálního televizního vysílání, který – ve spojení s televizorem ve funkci zobrazovací jednotky - umožňuje přijímat a sledovat digitální televizní vysílání. Set-top-box může být obecně určen buď pro zemské nebo satelitní nebo kabelové vysílání (DVB-T, DVB-S, DVB-C) nebo kombinovat dva nebo všechny tři tyto přenosové kanály v jediném přístroji. Satelitní set-top-box bývá běžně označován i termínem „satelitní přijímač“.

SimulCrypt

Digitální přijímač má pouze jeden systém přístupových oprávnění (conditional access). Poskytovatelem vysílané signály ovšem obsahují informace, které mohou být využívány různými kontrolními systémy. Tak různé digitální přijímače zpracovávají vždy ty informace, které mohou využít, aby signál dekódovaly. To předpokládá dohodu mezi příslušnými poskytovateli. Příklady systémů přístupových oprávnění jsou Viaccess a Mediaguard.

Smart Card

Personalizovaná čipová karta velikosti šekové karty pro zúčtování u předplacené televize a jiných digitálních služeb.

Streaming

Technika přenosu dat: Data se zpracovávají jako spojitý, nepřerušovaný proud – stream. V průběhu rozšiřování Internetu se stávají streamovací technologie stále důležitější, neboť většina uživatelů nemá ještě dostatečně rychlý přístup, aby mohli rychle stahovat velké multimediální soubory. Díky streamingu mohou být data zobrazována na obrazovce uživatele dříve, než je přenesen celý soubor.

Systém řízení přístupu

Systém, který zajišťuje, aby byly přenosové služby přístupné jen oprávněným osobám. Systém se obvykle skládá ze tří hlavních prvků: kódování signálů, kódování elektronických "klíčů", které potřebuje příjemce, a systému správy předplatitelů, který zajišťuje, aby oprávnění příjemci mohli zakódované programy také skutečně vidět.

nahoru

Š

Šířka pásma

Frekvenční rozsah, měřený v jednotce Hertz (Hz), který může být obsazen modulovaným nosným signálem při přenosu v rámci určitého informačního systému. Šířka pásma je měřítkem kapacity nosné transpondéru. Čím větší je šířka pásma, tím více informací lze přenášet.

nahoru

T

TCP

Zkratka pro Transmission Control Protocol (přenosový protokol). TCP je jedním z nejdůležitějších protokolů v TCP/IP sítích. Zatímco síťový protokol (IP) pracuje jen s datovými pakety, umožňuje přenosový protokol (TCP) dvěma hostitelským zařízením navázat spojení a vyměňovat toky dat. Přenosový protokol zaručuje doručení dat a zajišťuje, aby byly datové pakety seřazeny ve stejném pořadí, v jakém byly odeslány.

Teletext

Přenos textových informací prostřednictvím televizního signálu.

Timer

Timer - viz. časovač

TimeShift

Režim, umožňující sledování televizního programu se zpožděním (obvykle max. 30 minut). Příklad: Pokud máte telefonát během zpráv, nechcete o ně přijít ani je nechcete ukládat.

Transpondér

Technická jednotka na satelitu, která přijímá program vysílaný z pozemní stanice, zesiluje ho, mění jeho polarizaci a na jiné frekvenci ho zase posílá zpět na Zem.

Triple Play

marketingový pojem pro spojenou nabídku tří služeb - televize, (IP-) telefonie a Internetu. Obecně se tak označují také elektronická zařízení, které mohou zpracovávat současně zvuk (audio), obraz (video) a data.

Tuner

Je technické zařízení, které umožňuje zpracovat vysokofrekvenční signál přijatý anténou, převést jej do nižšího frekvenčního pásma a uzpůsobit pro další zpracování. Může se jednat o samostatné zařízení nebo součást jiného komplexnějšího elektronického zařízení (televize, set-top box, satelitní přijímač, rozhlasový přijímač apod.).

Twin tuner

Zařízení se dvěma přijímacími moduly. Umožňuje sledovat dva programy zároveň nebo jeden sledovat a druhý zaznamenávat.

nahoru

U

Upgrade

Aktualizace verze programu přístroje spotřební elektroniky. Některé přístroje umožňují upgrade pomocí propojení s počítačem pomocí sériového rozhraní (RS-232, USB), možný je též upgrade přes anténní vstup (pokud je odvysílán a přístroj tuto možnost podporuje).

USALS

USALS (Universal Satellites Automatic Location System) - USALS je univerzálním systémem pro automatické určení polohy satelitního přijímače. Zjištění zeměpisné délky a šířky usnadňuje natáčení paraboly satelitu a uživatel set-top-boxu pro DVB-S už nemusí ručně zadávat a ukládat pozici každého dostupného satelitu. Díky USALS stačí zadat jediný satelit a systém vypočte sám polohu všech dalších, na které by se divák mohl dívat.

USB

Universal Serial Bus; Rychlé sériové rozhraní používané pro připojení přístrojů spotřební elektroniky k domácím počítačům. Může sloužit jak k přenosu obecných binárních dat do přístroje (viz Upgrade), tak k přenosu videodat do počítače (sledování a zachytávání televizního vysílání na PC).

nahoru

V

VBI

Vertical Blanking Interval - řádky, které se v TV vysílání nepoužívají pro přenos obrazu, sloužící pro synchronizaci obrazu a návrat paprsku obrazovky do výchozí polohy. Jde o nevyužitý prostor, proto se zde začaly vysílat doplňující informace jako teletext, closed caption apod.

VBR

Pod zkratkou VBR se skrývá označení proměnlivého datového toku (variable bit rate). Multiplex, v němž všechny programy vysílají ve VBR, se pak nazývá "statistický multiplex". Jak už sám název datového toku napovídá, může se množství dat vysílaného programu při použití VBR měnit v závislosti na tom, jak náročná scéna se právě vysílá. Divák se tak dočká například výraznějších detailů při sportovních přenosech a ostatních scénách náročných na obrazové podrobnosti. Celkově se při použití VBR zvýší kvalita vysílání.

VHF

Very high frequency; Frekvence elektromagnetického vlnění v rozsahu 47 až 400 MHz, které se používá k pozemnímu přenosu televizního vysílání.

Viaccess

Druh kódovacího systému pomocí něhož se řídí a kontroluje přístup uživatele na zpoplatněné a autorským právem chráněné služby. Pomocí originálních přístupových karet v tomto kódovacím systému je možné sledování placených stanic. Verze: Viaccess PC2.3, Viaccess PC2.4, Viaccess PC2.5, Viaccess PC2.6 a Viaccess PC3.0. Systém Viaccess využivá několik providerů např. TPS, ART, NTV, Canal Satellite France, atd.

Video komprese

Redukce analogových televizních signálů a jejich konverze na digitální. Tento postup se používá na ASTRA 1 E, 1 F a 1 G, takže přes jediný transpondér lze přenášet asi deset programů (33 MHz).

nahoru

W

WiFi

WiFi je technologie bezdrátových sítí založená na standardu 802.11b. Jedná se o technologii v bezlicenčním nekoordinovaném pásmu 2,4 GHz, která umožňuje vysokou míru přenosu (rychlostí až 11 Mbit/s) mezi přijímací a vysílací jednotkou na vzdálenost až několika kilometrů, v závislosti na typu použitých antén.

nahoru

X

XviD

Kodek pro kompresi videa založený na MPEG-4 formátu.

nahoru

Y

YPbPr

Označení pro jeden z nejkvalitnějších formátů analogového videa. Tento formát je vhodný i pro přenos videa ve vysokém rozlišení (HDTV). Signál je přenášen třemi stíněnými koaxiálními kabely s cinch konektory. Obraz je tvořen pomocí jedné jasové složky a dvou složek barev (Pb, Pr).

nahoru

Provozovatel
  • Eltasat Group s.r.o.
    Nádražní 1797
    666 01 Tišnov
    IČO: 29314321
    DIČ: CZ 29314321