Podmínky inzerce

1) Internetové stránky Eltasat.cz jsou provozované firmou Eltasat Group s.r.o., IČ: 29314321 , dále jen Provozovatel.

2) Provozovatel umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží (satelitní, DVB-T techniky a veškerého příslušenství) soukromých osob dále jen Uživatelů.

Podnikatelské subjekty mohou inzeráty zveřejňovat pouze ze souhlasem Provozovatele.

3) Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatele provést změny v inzerátu, případně inzerát smazat, pokud charakter inzerátu neodpovídá bodu 2, je-li v rozporu s obecnou slušností nebo zákony České republiky, nebo propaguje ilegální věci (návody, rady, odkazy, atd.), pokud je v textu nebo nadpisu uvedena firma, odkaz na firemní stránky či obsahuje skrytou reklamu.

4) Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním poskytovaných služeb. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

5) Veškerá osobní data uživatelů, podléhající zákonu o ochraně osobnosti a ani ostatní data nebudou dále zveřejňována ani předávána třetí osobě, vyjma použití v rámci inzerátu. Provozovatel je oprávněn poskytnout údaje uživatele systému, bude-li to nezbytné z hlediska dodržení zákona, nebo v rámci soudních či správních řízení vedených s Provozovatelem, nebo proti Provozovateli.

6) Uvedené podmínky má Provozovatel právo kdykoliv změnit bez předchozího oznámení.

Provozovatel
  • Eltasat Group s.r.o.
    Nádražní 1797
    666 01 Tišnov
    IČO: 29314321
    DIČ: CZ 29314321