DiSEqC (Digital Satellite Equipment Control) je zařízení pro přepínání mezi LNB konvertory, které jednotlivě přijímají signály z různých družic. Tím je docílena programová nabídka na televizoru z více družic zároveň. Limitem je přijímání až 16 družic současně (16 konvertorů) na 1 satelitním přijímači.

Více satelitních signálů z konvertorů paraboly je tedy svedeno do jednoho vstupu satelitního přístroje. LNB konvertory monoblok (v jednom těle 2 konvertory) mají DiSEqC již zabudován. Používají se také pro ovládání natáčecího zařízení (motoru) přímo satelitním přijímačem. Napájení a přenos povelů probíhá po jednom koaxiálním kabelu.