Měřící technika, měřící přístroje. K amaterským ale i profesionálním účelům nabízíme kvalitní měřící techniku pro měření různých vlastností materiálů a veličin. A to elektrických i neelektrických. Měřící technika může být přenosná ale i ve stolním provedení. Důležitou součástí je i příslušenství k různým typům měřicí techniky.  Multimetry jsou schopny změřit i více veličin zároveň a nejsou specializovány pouze na jednu veličinu.