Použití motoru (natáčecího zařízení), který otáčí satelitní anténou - parabolou dle pokynů uživatele, je možností, pokud dotyčného diváka zajímají televizní stanice z více satelitů (družic). Parabola, která může být využita k natáčení motorem, by měla mít nejméně průměr 90 cm. U menších by zisk signálu nebyl u vzdálenějších družic dostatečný. Hlavní výhodou natáčecích motorů (zařízení) je tedy široká nabídka českých, slovenských a pak zejména zahraničních programů ze satelitů.