Odbočovače jsou speciální rozbočovače, které mají nerovnoměrně rozdělený signál. Kdy průchozí útlum je co nejmenší a v odbočovacích větvích je pak útlum větší.