Oddělovače a útlumy signálu. Oddělovače slouží k oddělení video a audio signálů, kde nelze z praktických důvodů napájet z jednoho síťového okruhu. Útlum se vkládá mezi anténu a přijímač a slouží k zeslabení signálů na únosnou mez.