Optické komponenty jsou zařízení k bezproblémovému přenosu digitálních televizních signálů z družice i na větší vzdálenosti. Přenos digitálního signálu začíná využitím optického konvertoru LNB pro zachycení satelitního signálu z paraboly, svedením pomocí optických kabelů s ukončením optickými spojkami a rozdělením či sloučením signálu splittery.