Útlumy signálu.  Útlum se vkládá mezi anténu a přijímač a slouží k zeslabení signálů na únosnou mez. U některých je i možnost regulace útlumu.