Předzesilovače signálu zesilují vybraný kanál, kanály nebo celé pásmo. Je třeba při nákupu také zohlednit zesílení předzesilovače.